Evropa, Australija, Južna Amerika

[ currently under construction ]

Lokalne grupe

Rado bih želeo da vise svoga posla decentralizujem tako da se u svakom gradu izgrade male lokalne grupe čiji sudeonici rade jedni sa drugima neovisno od terapeuta, duhovnih učitelje i iscelitelja, i tako se dalje razvijaju.To treba du bude centralna tačka za sve ljude koji traže pomoć, kontakt i iskrenu komunikaciju, i koji imaju osećaj da im grupa u kojoj će biti saslušani može biti od pomoći. Ključna reč je „Grupna regulacija“.

Ukoliko želis da je ponudiš ili učestvuješ u jednoj takvoj grupi, napiši mi molim te, e-mail sa sledećim podacima: zemlja, poštanski broj, grad, ulica i broj, e-mail adresa i /ili broj telefona, dodatne informacije (ovo nije obavezno). Zatim se ubeleži online u kartu (Googlemap) za znakom srca i bićes odmah za sve ostale vidljiv :-)

Moguće je postojanje više grupa u jednom gradu, što više to bolje. U slučaju da ustanoviš da u tvom gradu postoji jedna ili više grupa, možeš se i uprkos tome ubeležiti u kartu.

Radi se o tome da se etablira jedan precizno struktuirani grupni proces koji vodi tome da energija u grupi raste i da se nervni sistemi učesnika sve više povezuju, što omogućava njihovo opuštanje. Centralna polazna tačka za omogućavanje ovog procesa je autentična, iskrena komunikacija. To znači – iskreno saopštavanje sopstvenog stanja i spremnost na slušanje ostalih članova grupe.

Osnova svega je ideja da je besmisleno isceljivanje vezivati za pojedine terapeute ili iscelitelje. Biološki posmatrano smo svi mi opremljeni time da se medjusobno regulišemo, da se pomažemo i da se isceljujemo. U krajnjem, za to nam nije potreban nikakav „profesionalac za traume“.

Struktura grupnog procesa

***********************

  1. Svaki učesnik ima na raspolaganju 10 minuta (ovo je varijabilno u ovisnosti od veličine grupe) za neometano saopštavanje o sadržaju njegovih glavnih centara. A to znači: misli, emocije i telesno stanje, to što ga u tom momentu pokreće (po mogućstvu bez priča iz prošlosti i bez razmišljanja koja se tiču budućnosti). Pri tome je važno poštovati sopstvene granice, na primer; „Trenutno ne želim ništa da kažem“.
  2. Svi drugi učesnici grupe mu poklanjaju svoju punu pažnju, punu ljubavi. Ostatak grupe sluša 100%. Samo sa stvarnim slušanjem funkcionise ceo proces.
  3. Vodja grupe vodi računa o tome da se niko ne ubacuje izmedju i da se ispoštuje vremensko ograničenje kao i da pažnja uvek počiva na onome ko upravo govori. Vodja grupe je takodje sudeonik u grupi i ima isti vremenski prostor za sopstveno saopštavanje.

***********************

Podsticanje učesnika od početka da prenadju svoj sopstveni put, da se lično razviju i kasnije sami postanu vodje sopstvenih grupa, ima velikog smisla. Posmatraj dakle svoje goste ne samo kao učesnike vec kao buduće voditelje grupa. Sve treba da se multiplicira :-)

Ova struktura treba posebno da bude izvodljiva za ljude koji nisu profesionalni pomagači. Čak i ukoliko ne poseduješ ili imaš malo iskustva sa vodjenjem grupe, možes i uprkos tome sudelovati. Jednostavno treba započeti sa time u malom privatnom krugu i sakupljati iskustva. Na primer u dvoje sa svojim životnim saputnikom ili sa prijateljicom, nakon nekog vremena treba jos nekog pozvati da se priključi itd. Onda kada se počnes osećati sigurno, možes ponuditi grupu javno, tada se ubeleži u kartu. Ili će se naći neko od učesnika tvoje grupe ko bi zeleo da vodi grupu. Ne čini nista, molim te, sto je preopterećujuće za tebe. Možes postaviti i organizovati grupu kako želis, ja se držim kompletno izvan toga. Da li to naplaćujes ili ne …i tako dalje.

Jedini uslov za ubeležbu na karti je da osiguraš da će opisani grupni proces stvarno biti poštovan. Kada se nervni sistemi pojedinaca smire i nastane grupna svest, uloge vodje i učesnika se povlače u pozadinu. Cilj treba da bude da se izgrade somoregulišuće grupe gde je tako puno svesnosti raspoloživo da su uloge manje važne. Što se ovo više razvija, utoliko više se grupa približava stanju zajedničke meditacije, koja se po završetku može ispoljiti u formi zajedničkog sedenja u tišini.

Pobrini se, molim te, da nemački zakonski okvir bude ispoštovan. To uzrokuje unutrašnju stabilnost. Ukoliko nisi ovlašćen za rad kao lekar, lekar prirodne medicine ili psihoterapeut, moraš svim učesnicima saopštiti da se ne radi o medicini. I treba dati nešto pogodno na potpis. „Sve moje ponude služe isključivo aktiviranju samoisceljujućih snaga i ne mogu zameniti dijagnozu i lečenje od strane lekara, lekara prirodne medicine ili psihoterapeuta“Pravna situacija u drugim zemljama mi nije poznata zato, molim te, informiši se sam o tome.

Takodje je moguće da se ubeležis ukoliko želis da budeš samo učesnik a ne i vodja grupe. Pre ili kasnije će se već naći i neki vodja grupe.

Izgradnja grupe ne treba da se odvija preko mene, ja sam samo zadužen za negovanje karte. Upis u kartu je besplatan, neobavezan i može u bilo koje vreme, po želji, biti izmenjen ili obrisan.

Ostale informacije, videa, često postavljana pitanja (FAQs) o temi lokalne grupe naći ćes online na stranici www.traumaheilung.net/lokale-gruppen/

Molim da ovaj tekst prosledite dalje, poklanjate i slično da bi se rasprostranio.
Hvala svim saradnicima!

Osoba za kontakt

Svi ponudjači koji nude svoju delatnost kao vodje grupe sa sopstveno odgovornošću.

Ne radi se o terapeutima koje sam ja obučavao.

Gopal